DNS-attacker försvåras med internets nycklar

När vi tänker på internet föreställer vi oss ofta kablar, servrar och trådlös teknik som är kopplade till våra datorer, smartphones, etcetera. Men i bakgrunden finns en osynlig och förbisedd komponent som är avgörande för internets funktionalitet och säkerhet;...

Israel-Iran-spänningar i Mellanöstern

I Mellanöstern ökar spänningarna mellan Israel och Iran samt Israel och Palestina. Riskmiljön i regionen är komplex och kan snabbt förändras, vilket påverkar riskexponeringen. Företag som har sin verksamhet i regionen behöver förstå riskerna och möjlig påverkan på...

Svenska företag i skuggan av geopolitisk instabilitet

Under 2024 är stigande geopolitiska spänningar redan påtagliga, vilket skapar instabilitet och ökade utmaningar för företag både i Sverige och globalt. De komplexa internationella riskerna, särskilt från länder som Ryssland, Kina och Iran, har omvälvande effekter på...