Så skapar du en stark intern säkerhetskultur

Den mänskliga faktorn är fortfarande den svagaste länken när det kommer till frågor om informationssäkerhet. 82% av cyberattackerna under 2022 berodde på ett mänskligt fel enligt Verizon (2022 Verizon Data Breach Investigations Report). En stark säkerhetskultur är...