Insikter från nationell konferens om psykologiskt försvar

I november 2023 arrangerade Myndigheten för psykologiskt försvar en mycket intressant konferens i Karlstad – Nationell konferens om psykologiskt försvar. Konferensen syftade till att bidra till att bygga upp ett starkt, uthålligt och modernt psykologiskt försvar...