IMY begär regeringsutredning om bakgrundskontroller

Den 13 juni 2024 lämnade Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) in en hemställan till regeringen där de begär att en utredning tillsätts för att undersöka behovet av att reglera bakgrundskontroller. IMY betonar att det är nödvändigt att hitta en balans mellan behovet av...

Almedalsveckan – Extremister ökar efterfrågan på personskydd

Riskanalyser och säkerhetstänk är en naturlig del av vårt arbete och våra personskyddsexperter har förmågan att kunna uppfatta och förstå det som händer i vår omvärld, och har modet att agera på det. Almedalen ligger runt hörnet och utbudet av debatter och seminarier...

2Secure leder vägen inom GDPR-kompatibla bakgrundskontroller

2Secure, företagspartner inom säkerhet, är mycket stolta över att vi sedan 2022 har tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) att behandla personuppgifter om brottmål. Ett beslut och erkännande som stärker vår position som ledande aktör att utföra...

The 2024 Russian Presidential Election – Risks for Businesses

The Russian Presidential Elections took place on 15 to 17 March 2024. Putin secured a staggering 87.3 percent of all votes counted, equivalent to 76 million votes, marking the largest landslide victory in post-Soviet Russian history. Additionally, voter turnout...

NATO-processen och vart vi är idag

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har nu skrivit under Sveriges Natoansökan. Det betyder att Turkiet nu godkänt Sveriges inträde i Nato. I det stora hela är Sverige ett steg närmare att bli en fullvärdig medlem i försvarsalliansen. Men det återstår att se hur...