IMY begär regeringsutredning om bakgrundskontroller

Den 13 juni 2024 lämnade Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) in en hemställan till regeringen där de begär att en utredning tillsätts för att undersöka behovet av att reglera bakgrundskontroller. IMY betonar att det är nödvändigt att hitta en balans mellan behovet av...

Så påverkas OS i Paris 2024 av säkerhetsläget

De Olympiska Spelen (OS) i Paris äger rum den 26 juli-11 augusti 2024 och kommer som alltid utgöra en global milstolpe inom både idrott och internationellt samarbete. Spelen kommer att hållas på ett flertal ikoniska platser i hela Frankrike, bland annat Stade de...

Hur Sistec och 2Secure tacklar falska ID-handlingar

Den svenska arbetsmarknaden står inför stora utmaningar med att säkerställa att endast behöriga individer får anställning. Många arbetsgivare saknar tillräcklig kunskap och verktyg för att effektivt kontrollera ID-handlingar, vilket leder till risker som infiltration...

Grundliga bakgrundskontroller av konsulter via bemanningsfirmor

Utan grundliga bakgrundskontroller kan det gå illa. Vår rådgivare Mattias ger sitt perspektiv i Förvaltarforum. Underskatta inte vikten av grundliga bakgrundskontroller vid rekrytering av anställda, särskilt när de rekryteras via bemanningsfirmor. Ett fall beskrivs...