Hur reagerar du när du blir utsatt för extrem stress?

Att veta hur din kropp reagerar vid stressade situationer och veta hur du ska hantera signalerna, kan göra skillnad för om du hamnar i livsfara eller tar dig igenom situationen effektivt. Oavsett om det handlar om vardagsstressen, som kan bli extra påtaglig inför...