Så påverkas OS i Paris 2024 av säkerhetsläget

De Olympiska Spelen (OS) i Paris äger rum den 26 juli-11 augusti 2024 och kommer som alltid utgöra en global milstolpe inom både idrott och internationellt samarbete. Spelen kommer att hållas på ett flertal ikoniska platser i hela Frankrike, bland annat Stade de...

Almedalsveckan – Extremister ökar efterfrågan på personskydd

Riskanalyser och säkerhetstänk är en naturlig del av vårt arbete och våra personskyddsexperter har förmågan att kunna uppfatta och förstå det som händer i vår omvärld, och har modet att agera på det. Almedalen ligger runt hörnet och utbudet av debatter och seminarier...

Geopolitiska konsekvenser på affärskontinuitet – Ryssland-Ukraina

Geopolitiska förändringar är nu den främsta faktorn som påverkar företags verksamhetsmiljöer och har konsekvenser för sociala dynamiker, ekonomiska aspekter och affärskontinuitet. Tidigare antaganden om hur världen fungerar gäller inte längre, och företag som vill...

Den globala handelskrisen vid Röda havet- En övergripande bild

I en tid där internationell handel är avgörande för ekonomisk tillväxt står vi inför en allvarlig situation som potentiellt kan påverka kärnan av den globala handeln. Med ökande geopolitiska spänningar och eskalerande miljöproblem är Röda havet en vital knutpunkt i...

Svenska företag i skuggan av geopolitisk instabilitet

Under 2024 är stigande geopolitiska spänningar redan påtagliga, vilket skapar instabilitet och ökade utmaningar för företag både i Sverige och globalt. De komplexa internationella riskerna, särskilt från länder som Ryssland, Kina och Iran, har omvälvande effekter på...