DNS-attacker försvåras med internets nycklar

När vi tänker på internet föreställer vi oss ofta kablar, servrar och trådlös teknik som är kopplade till våra datorer, smartphones, etcetera. Men i bakgrunden finns en osynlig och förbisedd komponent som är avgörande för internets funktionalitet och säkerhet;...