Så påverkas OS i Paris 2024 av säkerhetsläget

De Olympiska Spelen (OS) i Paris äger rum den 26 juli-11 augusti 2024 och kommer som alltid utgöra en global milstolpe inom både idrott och internationellt samarbete. Spelen kommer att hållas på ett flertal ikoniska platser i hela Frankrike, bland annat Stade de...

Den globala handelskrisen vid Röda havet- En övergripande bild

I en tid där internationell handel är avgörande för ekonomisk tillväxt står vi inför en allvarlig situation som potentiellt kan påverka kärnan av den globala handeln. Med ökande geopolitiska spänningar och eskalerande miljöproblem är Röda havet en vital knutpunkt i...

Svenska företag i skuggan av geopolitisk instabilitet

Under 2024 är stigande geopolitiska spänningar redan påtagliga, vilket skapar instabilitet och ökade utmaningar för företag både i Sverige och globalt. De komplexa internationella riskerna, särskilt från länder som Ryssland, Kina och Iran, har omvälvande effekter på...

Att omvandla utmaningar till möjligheter inom säkerhetsbranschen

Amanda och Rebecka studerar Masterprogrammet: Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet på Försvarshögskolan och utför sin praktikperiod på 2Secures internationella avdelning. Under hösten har det jobbat med allt ifrån analys till rapportskrivning...