DNS-attacker försvåras med internets nycklar

När vi tänker på internet föreställer vi oss ofta kablar, servrar och trådlös teknik som är kopplade till våra datorer, smartphones, etcetera. Men i bakgrunden finns en osynlig och förbisedd komponent som är avgörande för internets funktionalitet och säkerhet;...

Hur Sistec och 2Secure tacklar falska ID-handlingar

Den svenska arbetsmarknaden står inför stora utmaningar med att säkerställa att endast behöriga individer får anställning. Många arbetsgivare saknar tillräcklig kunskap och verktyg för att effektivt kontrollera ID-handlingar, vilket leder till risker som infiltration...

Fördjupad informationssäkerhet i bakgrundskontroller

Utgivningsbevis har under de senaste åren fått ett tydligt strålkastarljus på sig, på regeringsnivå och i Högsta domstolen, gällande problem med GDPR  och informationssäkerhet. Så sent som i början av september lämnade Svenska Bankföreningen in en framställan till...

Riskerna med generativ AI – för europeiska företag

Generativ AI erbjuder enorma möjligheter för företag genom att revolutionera verksamheter, kundtjänster och beslutsprocesser. Men med dessa möjligheter kommer också stora säkerhetsutmaningar som att skydda känsliga uppgifter och upprätthålla förtroendet för...