Hotbildsbedömningar som grund till tryggare miljöer

Vi lever i en tid av tydlig samhällsförändring. Att utstaka var din verksamhet är på väg, i det område du verkar och hur du ska agera är inte lätt, men du kan förbereda dig på olika risker och hotbilder när du prioriterar insatser på säkerhetsområdet för din...