Israel-Iran-spänningar i Mellanöstern

I Mellanöstern ökar spänningarna mellan Israel och Iran samt Israel och Palestina. Riskmiljön i regionen är komplex och kan snabbt förändras, vilket påverkar riskexponeringen. Företag som har sin verksamhet i regionen behöver förstå riskerna och möjlig påverkan på...

Riskerna med generativ AI – för europeiska företag

Generativ AI erbjuder enorma möjligheter för företag genom att revolutionera verksamheter, kundtjänster och beslutsprocesser. Men med dessa möjligheter kommer också stora säkerhetsutmaningar som att skydda känsliga uppgifter och upprätthålla förtroendet för...