Visselblåsarsystem – Från lagkrav till ledarskap

Implementeringen av en visselblåsarsystemet är en kritisk process för företag i strävan efter att uppfylla inte bara juridiska krav utan även för att skapa en genuin öppen etisk arbetskultur. Med införandet av nya lagstiftningar kring visselblåsning, uppkommer frågor...

5 sårbarheter för din informationssäkerhet

Våra mest värdefulla tillgångar är idag information. Därför kan det få förödande konsekvenser för verksamheten när vi inte åtgärdar sårbarheter i systemen. Trots att informationssäkerhet vid första anblick kan verka enkelt, där allt handlar om att säkerställa att rätt...

Så skapar du en stark intern säkerhetskultur

Den mänskliga faktorn är fortfarande den svagaste länken när det kommer till frågor om informationssäkerhet. 82% av cyberattackerna under 2022 berodde på ett mänskligt fel enligt Verizon (2022 Verizon Data Breach Investigations Report). En stark säkerhetskultur är...

Checklista: När du står inför ett bolagsförvärv

Företagssäkerhet och Personalsäkerhet Har du tänkt på alla delar när det gäller säkerhet och integritet i ett bolagsförvärv? Om du utför en noggrann bakgrundskontroll innan uppköpet kan du minimera risken att förvärva ett företag med dolda problem, olämpliga...