Israel-Iran-spänningar i Mellanöstern

I Mellanöstern ökar spänningarna mellan Israel och Iran samt Israel och Palestina. Riskmiljön i regionen är komplex och kan snabbt förändras, vilket påverkar riskexponeringen. Företag som har sin verksamhet i regionen behöver förstå riskerna och möjlig påverkan på...

Geopolitiska konsekvenser på affärskontinuitet – Ryssland-Ukraina

Geopolitiska förändringar är nu den främsta faktorn som påverkar företags verksamhetsmiljöer och har konsekvenser för sociala dynamiker, ekonomiska aspekter och affärskontinuitet. Tidigare antaganden om hur världen fungerar gäller inte längre, och företag som vill...

The 2024 Russian Presidential Election – Risks for Businesses

The Russian Presidential Elections took place on 15 to 17 March 2024. Putin secured a staggering 87.3 percent of all votes counted, equivalent to 76 million votes, marking the largest landslide victory in post-Soviet Russian history. Additionally, voter turnout...

Nato och Sveriges väg mot ett stärkt totalförsvar

Så rustar Sverige sig för att försvara och bevara nationens säkerhet med totalförsvaret Innebörden av Sveriges Natomedlemskap ställer stora krav på kommunerna för planering av totalförsvaret. Totalförsvaret, en sammanvävning av militärt och civilt försvar, utgör...