Nato och Sveriges väg mot ett stärkt totalförsvar

Så rustar Sverige sig för att försvara och bevara nationens säkerhet med totalförsvaret Innebörden av Sveriges Natomedlemskap ställer stora krav på kommunerna för planering av totalförsvaret. Totalförsvaret, en sammanvävning av militärt och civilt försvar, utgör...

NATO-processen och vart vi är idag

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har nu skrivit under Sveriges Natoansökan. Det betyder att Turkiet nu godkänt Sveriges inträde i Nato. I det stora hela är Sverige ett steg närmare att bli en fullvärdig medlem i försvarsalliansen. Men det återstår att se hur...