Drogtester visar på ökad droganvändning på arbetsplatser

I en intervju med vår samarbetspartner Ljung & Sjöberg, framkommer en oroande utveckling inom arbetslivet. En trend där användningen av narkotika ökar betydligt bland medarbetare i olika åldrar och branscher. Undersökningar och drogtester visar att det inte är...