Nato och Sveriges väg mot ett stärkt totalförsvar

Så rustar Sverige sig för att försvara och bevara nationens säkerhet med totalförsvaret Innebörden av Sveriges Natomedlemskap ställer stora krav på kommunerna för planering av totalförsvaret. Totalförsvaret, en sammanvävning av militärt och civilt försvar, utgör...

Strategisk omvärdering – Ryssland

Frågan för Nato är inte längre om de kommer att behöva bekämpa ett krig mot ett annat land, utan när. I sitt nya strategiska koncept, beskriver Nato Ryssland som det största och mest akuta hotet mot säkerheten för de 31 allierade och för freden och stabiliteten i det...

NATO-processen och vart vi är idag

Turkiets president Recep Tayyip Erdogan har nu skrivit under Sveriges Natoansökan. Det betyder att Turkiet nu godkänt Sveriges inträde i Nato. I det stora hela är Sverige ett steg närmare att bli en fullvärdig medlem i försvarsalliansen. Men det återstår att se hur...