Nato och Sveriges väg mot ett stärkt totalförsvar

Så rustar Sverige sig för att försvara och bevara nationens säkerhet med totalförsvaret Innebörden av Sveriges Natomedlemskap ställer stora krav på kommunerna för planering av totalförsvaret. Totalförsvaret, en sammanvävning av militärt och civilt försvar, utgör...

Strategisk omvärdering – Ryssland

Frågan för Nato är inte längre om de kommer att behöva bekämpa ett krig mot ett annat land, utan när. I sitt nya strategiska koncept, beskriver Nato Ryssland som det största och mest akuta hotet mot säkerheten för de 31 allierade och för freden och stabiliteten i det...

Krisledningsövningen Höstmörker

I början av 2022 tog Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i samverkan med Nationellt forum för inriktning och samordning av övningar (NAFS) beslut om en övningsinriktning (MSB, 2021). Denna inriktning prioriterade förmågorna som krisledningsövning –...