Grundliga bakgrundskontroller av konsulter via bemanningsfirmor

Utan grundliga bakgrundskontroller kan det gå illa. Vår rådgivare Mattias ger sitt perspektiv i Förvaltarforum. Underskatta inte vikten av grundliga bakgrundskontroller vid rekrytering av anställda, särskilt när de rekryteras via bemanningsfirmor. Ett fall beskrivs...

Fördjupad informationssäkerhet i bakgrundskontroller

Utgivningsbevis har under de senaste åren fått ett tydligt strålkastarljus på sig, på regeringsnivå och i Högsta domstolen, gällande problem med GDPR  och informationssäkerhet. Så sent som i början av september lämnade Svenska Bankföreningen in en framställan till...

Drogtester visar på ökad droganvändning på arbetsplatser

I en intervju med vår samarbetspartner Ljung & Sjöberg, framkommer en oroande utveckling inom arbetslivet. En trend där användningen av narkotika ökar betydligt bland medarbetare i olika åldrar och branscher. Undersökningar och drogtester visar att det inte är...