Strategisk omvärdering – Ryssland

19 februari, 2024

Frågan för Nato är inte längre om de kommer att behöva bekämpa ett krig mot ett annat land, utan när. I sitt nya strategiska koncept, beskriver Nato Ryssland som det största och mest akuta hotet mot säkerheten för de 31 allierade och för freden och stabiliteten i det Euroatlantiska området.

Till skillnad från tidigare analyser utesluts inte längre ett ryskt angrepp. Det är Ryssland som definierar denna tidsram genom en kombination av långvarig motivation och ökande krigsförmåga. Fönstret för ett eventuellt ryskt anfall kommer att inledas så snart Ryssland anser att en attack, till exempel mot de baltiska staterna, skulle kunna bli framgångsrik.

I Jyllandsposten den 9 februari i år angav Danmark att Nato kan komma i krig med Ryssland inom 3-5 år. På säkerhetskonferensen Folk & försvar i år varnade ett flertal ministrar samt ÖB om att kriget mycket väl kan stå för dörren.

 

Rysslands Expansiva ambitioner

Ryssland har konsekvent visat sin aggressiva politik under två decennier. President Vladimir Putin och Kremls elit har länge omhuldat ambitionen att återupprätta Rysslands mäktiga imperium och trycka tillbaka Natos och EU:s inflytande.

De historiska narrativen som de tror på är baserade på analogier med det tsaristiska imperiet och Sovjetunionen. Enligt deras sätt att tänka existerar Ryssland långt bortom sina nuvarande gränser (ett koncept som kallas Rusky Mir) – och det sträcker sig till alla platser där ryssar någonsin har bott eller där det ryska imperiet eller Sovjetunionen någonsin har härskat över. Putin anser inte att de gränser som upprättades efter Sovjetunionens upplösning är bindande.

De baltiska länderna som idag är medlemmar i Nato var tidigare en del av Sovjetunionen och det väger tungt för Putin.

 

Putin och Kremls ideologiska motivation

Putins ideologi och tolkning av historien motiverade krigen även i Tjetjenien och Georgien. Rysslands konstitution innehåller en bestämmelse om att återintegrera Belarus i den ryska staten. Detta genomförs för närvarande. 2014 startade Putin kriget i Ukraina.

Trots att man har trappat upp konflikten till Europas största krig på 75 år har man inte lyckats uppnå ett enda av Moskvas mål med invasionen. De har också upprepade gånger hotat enskilda Nato-medlemmar, nationer och Nato som helhet med att använda kärnvapen.

I den intervju Putin lät genomföra med amerikanen Tucker Carlsson redovisade Putin sin tämligen världsfrånvända historiesyn samt en syn på Rysslands rätt att ta ”tillbaka” det som de anser vara deras som ett historiskt rättmätigt agerande.

 

LÄS HELA ARTIKELN

 

Har du några frågor om analysen eller vill du lära dig mer om samhällsskydd och beredskap
Kontakta Anders Bennström

 

 

Källa: [1] NATO (Ed.), NATO 2022 Strategic Concept, RN 6 und 8, no place

[1] Yaroslav Trofimov, How Far Do Putin’s Imperial Ambitions Go?, in: The Wall Street Journal (June 24, 2023) https://www.wsj.com/articles/how-far-doputins-imperial-ambitions-go-11656085978 (accessed November 8, 2023), as well as LMU Newsroom, { Interview with the historian Martin Schulze Wessel} Putin ist in seinen historischen imperialen Denkmustern gefangen. (August 23, 2023) https://www.lmu.de/de/newsroom/newsuebersicht/news/putin-ist-in-seinen-historischen-imperialen-denkmustern-gefangen.html (accessed November 8, 2023)