• en
 • sv
 • Stoppa fusket: fem tips till hyresvärdar

  Under sommaren har 2Secure på uppdrag av kund utrett ett ärende gällande misstanke om omfattande fusk i samband med ansökningar till hyresrättsbostäder. Hyresvärdars kriterier för att låta någon erhålla bostad varierar, men det kan exempelvis röra sig om ålder, ekonomi, boende och hushållets storlek. I just detta fall fanns krav på stadigvarande anställning och inkomstnivå. Kunden misstänkte dock att de uppgifter som potentiella hyresgäster lämnat var förfalskade vid flertalet tillfällen.

  2Secure samverkade med polisen i ärendet och granskade de dokument som de misstänkta hade intygat sina anställningar och inkomstnivåer med. Det framkom att handlingarna i ansökningarna från de misstänkta i samtliga fall var förfalskade. Fusket var mycket omfattande, och dessutom kunde vi fastställa att alla hade använt sig av samma ursprungsdokument. Fusket var välorganiserat och utbrett. De konsekvenser som denna typ av fusk leder till är naturligtvis att man som hyresvärd låter personer med dålig betalningsförmåga erhålla bostad och att man som hyresvärd därigenom riskerar att lida ekonomisk skada.

  När hyresgästen väl fått tillträde till bostaden är besittningsskyddet mycket stark, och denne har allt som oftast rätt att bo kvar. Att som hyresvärd försöka få besittningsskyddet upphävt på grund av att hyresgästen erhållit sin bostad baserat på falska uppgifter är som regel mycket svårt och rättsliga prövningar leder oftast till att hyresgästen går vinnande ur striden. Det säger Peter Narbe, Regionchef vid 2Secure Syd/Väst. Detta belyser vikten av att hyresvärden måste ha som rutin att granska och verifiera de handlingar och dokument som en hyresgäst tillhandahåller vid sin ansökan innan denne tilldelas en bostad.

  Fem tips till hyresvärdar

  • Kontrollera alltid att de uppgifter som den bostadssökande lämnar. Exempelvis genom att ringa till skattemyndigheten för inkomstkontroll, folkbokföringen för information om boende och mantalsskrivningshistorik, kontakta tidigare angivna hyresvärdar, uppgivna arbetsgivare etc.
  • Om du kontaktar en angiven referensperson vid ett företag eller myndighet. Ring alltid denne via växelnumret och aldrig direkt till ett angivet mobiltelefonnummer.
  • Gör sedvanlig kreditprövning.
  • Var tydlig gentemot bostadssökande att alla inlämnade uppgifter kommer att granskas och verifieras och att osanna uppgifter kommer att polisanmälas. Det kan röra sig om osant intygande, urkundsförfalskning och försök till bedrägeri. Detta har visat sig reducera viljan till att lämna in falska uppgifter.
  • Om ni inte har kapacitet att genomföra kontroller själva, anlita en leverantör för kontrollverksamheten. 2Secure Screening genomför dagligen mängder av kontroller av denna sort.