Stärkt civilförsvar inom kommunerna – Statsbidrag

31 oktober, 2023

Det kraftigt försämrade säkerhetsläget och erfarenheter från kriget i Ukraina, har tydliggjort behovet av ett starkt civilt försvar. Kommuner och regioner har en avgörande roll för att säkerställa att samhällets funktionalitet kan upprätthållas genom hela hotskalan.

Den säkerhetspolitiska utvecklingen i vår omvärld har på kort tid resulterat i flera långsiktiga investeringar och riktade statsbidrag till kommunerna, för arbete med krisberedskap och civilt försvar.

Läs om hur dessa riktade investeringar och statsbidrag fördelas, vad de går till och om den kravställning som finns på kommunen.

Har du frågor och/eller funderingar om totalförsvarsplanering eller vårt affärsområde Samhällsskydd och beredskap?
Kontakta Mattias Nygren

 

TILL ARTIKELN