Stå förberedd i tuffa ekonomiska tider

2 oktober, 2023

Företag är idag utsatta för en mängd olika risker som kan hota både överlevnad och tillväxt.

Globala finansiella kriser och snabba teknologiska förändringar skapar en komplex hotbild. Upptäcks hoten i tid kan företag hålla sig på fötter och fortsätta utvecklas även i de mest utmanande tiderna. Med en stark och aktuell omvärldsmedvetenhet kan företag inte bara överleva, utan också trivas i ett snabb föränderligt landskap. Historiskt har en snabbfotad omvärldsanalys spelat en avgörande roll för att fatta rätt beslut.

Så kan företag på bästa sätt planera för att hantera och förbereda sig på effekterna:

  1. Globaliseringens påverkan

Globaliseringen har gjort att företag och nationer är beroende av internationella handelsrelationer och politiska förändringar. En omvärldsanalys hjälper dig att identifiera potentiella risker och möjligheter.

  1. Ekonomiska förluster förebyggs

Historiskt sett har omvärldsanalys visat sig vara avgörande för att förhindra ekonomiska förluster. Ett klassiskt exempel är oljekrisen på 1970-talet. Då OPEC-länderna införde ett embargo mot vissa västländer och samtidigt höjde oljepriserna dramatiskt, drabbades många nationer av ekonomiska kriser. Företag som hade investerat i oljeberoende industrier utan att ta hänsyn till omvärldsfaktorer tvingades att omstrukturera och anpassa sig i panikläge. De som hade bedrivit noggrann omvärldsanalys kunde däremot reagera i tid och mildra förlusterna genom att diversifiera sina verksamheter och minska beroendet av olja.

  1. Teknologisk utveckling och konkurrens

I den snabbrörliga värld vi lever i idag, påverkar teknologisk utveckling och ökad konkurrens, världsekonomin i snabb takt. Det är lätt att hamna på efterkälken och tappa marknadsandelar om man inte håller sig uppdaterad på nya teknologier eller inte hänger med i konkurrenternas strategier. En omvärldsanalys kan hjälpa företag att förutse trender och utveckla strategier för att hålla sig konkurrenskraftiga.

  1. Politiska och miljömässiga faktorer

Politiska händelser och miljömässiga förändringar kan också bidra till betydande ekonomiska konsekvenser. Brexit, till exempel, påverkade handelsrelationer och ekonomier över hela Europa. Företag som hade förberett sig genom att följa och analysera utvecklingen kunde hantera de nya utmaningarna mer framgångsrikt än de som var omedvetna om de kommande förändringarna.

På miljöområdet kan företag som inte tar hänsyn till omvärldsanalys drabbas av negativa konsekvenser som ökande regleringar och krav på hållbarhet. Å andra sidan kan företag som identifierar trender inom miljövänlig teknologi och hållbarhet tidigt dra nytta av dessa förändringar och positionera sig som ledande aktörer på marknaden.

Förutse hoten, anpassa verksamheten, dra nytta av insikterna

Förutse hoten. Med vår omfattande hotbildsbeskrivning får du klarhet om potentiella risker som hotar din verksamhet. Det är som att ha en kristallkula för att identifiera farorna i horisonten.

Prioritera rätt. Vi hjälper dig att fokusera på att hantera de hot som har störst potential att påverka din verksamhet negativt. Det är smart affärsstrategi när du vet vad du ska rikta dina resurser mot.

Anpassa dig snabbt. I en värld där förändring är den enda konstanten, är förmågan att anpassa sig avgörande. Med vår Omvärldsanalys kommer du vara ett steg före, redo att ta snabba och informerade beslut.

Flexibel och anpassningsbar tjänst. Vår Omvärldsanalys-tjänst är inte en one-size-fits-all lösning. Vi anpassar den efter dina behov och din budget. Prissättningen baseras på antalet timmar, så du kan välja att fokusera på de områden som är mest relevant och brådskande för dig.

Kontakta Ida Oreland för frågor om vår omvärldsanalys.

Vidare läsning om omvärldsanalys: Kundcase – Digitalt drev mot företaget