Social hållbarhet på byggarbetsplatser i Sverige

16 mars, 2022

Den senaste tiden har nyhetsmedier beskrivit hur byggnadsarbetare som arbetar på byggarbetsplatser i Sverige saknar skyddsutrustning, lever under näst intill slavliknande förhållanden och arbetar upp till 90 timmar i veckan. I vissa fall får de inte ut sin lön. Är det verkligen möjligt, här i Sverige, undrar man?

Vad det handlar om är att många byggherrar och byggföretag anlitar underleverantörer från andra länder. Många av dessa underleverantörer bryr sig inte om svenska regler och har tagit för vana att utnyttja sin arbetskraft. 2Secure jobbar med att hjälpa svenska byggföretag och byggherrar att komma tillrätta med problemet, så att gästarbetare och byggnadsarbetare kan få rättvis lön och rättvisa förhållanden.

– Detta handlar ju inte bara om lagar och regler, utan kanske framförallt om rättvisa och social hållbarhet, säger Mattias Nygren som är ansvarig för 2Secures affärsområde Arbetslivskriminalitet. Många av de här arbetarna utnyttjas och lever farligt.

Social hållbarhet handlar även om arbetsmiljö

Om man ”googlar” på social hållbarhet så är farliga arbetsplatser och illegal arbetskraft inte det första man stöter på. Istället citeras ofta FN:s uttalade mål om ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.

Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum. Men med tanke på hur arbetsförhållandena ser ut just för dessa arbetare, så är det en självklarhet att lyfta frågan om social hållbarhet på byggarbetsplatser och göra den till en uppgift för samhället anser Mattias Nygren.

– Uteblivna skatter, låga löner och livsfarlig arbetsmiljö betyder i praktiken miljardbelopp som hamnar i fickorna på kriminella nätverk, istället för hos de laglydiga och seriösa bolagen som betalar skatt. Det här måste vi komma åt, fortsätter Mattias Nygren.

Social hållbarhet är med andra ord ett mynt med många sidor. 2Secure arbetar med problemet på olika sätt. Dels genom att erbjuda arbetsplatskontroller där 2Secures inspektörer med egna ögon kan se och följa arbetet på en byggarbetsplats och rapportera felaktigheter. 2Secure har tillsammans med företaget Moxy ID genomfört närmare 400 arbetsplatskontroller under 2021 och är därmed landets största aktör på området.

– Är det inte farligt att kontrollera eventuell brottslighet och kriminella nätverk?

– Nej, inte om man sköter det på ett respektfullt och icke-konfrontativt sätt. Vi är inte där för att sätta dit någon, vi är där för att rapportera vad vi ser och vi kan utifrån det utarbeta en plan för hur man kan komma tillrätta med problemen.

Social hållbarhet stärker samhället

Att arbeta med social hållbarhet är något som kan stärka ett samhälle, medan ojämlika levnadsvillkor, växande skillnader mellan hög- och lågutbildade och skilda värderingar kan skapa obalans i ett samhälle och i förlängningen stora problem. Därför är det viktigt att jobba med social hållbarhet. Många svenska företag arbetar med frågan och social hållbarhet är ett populärt begrepp som det pratas om ofta. Men hur gör man om utländska företag som verkar i Sverige inte har kommit lika långt?

– Även om vi på 2Secure enbart förhåller oss till det säkerhetsmässiga, så är min personliga uppfattning att vi alla tjänar på att vara tydliga med hur vi ser på social hållbarhet här i Sverige och att vi inte accepterar att människor som jobbar här har sämre villkor eller utsätts för fara. Här kan man inte blunda, utan det handlar tvärtom om att öppna ögonen.

Stora risker med att inte ta det på allvar

2secure skriver som en sammanfattning på sin hemsida: ”Människoexploatering genom utnyttjande av svartarbete, lönedumpning, skattebrott och fusk leder till utveckling av ett parallellsamhälle, osund konkurrens, förlorade skatteintäkter och mänskligt lidande.” Det finns med andra ord stora risker med att inte ta det här på allvar. Och stora vinster med att göra det. Social hållbarhet må vara ett modeord, men uppsidorna för samhället är många. Och kan man börja med det i en bransch, byggbranschen, som redan lever lite vid sidan av, så kommer vinsterna bli stora. 2Secure har redan lagt grunden i och med sitt arbete.

– Vi märker redan en stor efterfrågan. Våra kunder, som är privata och offentliga beställare av byggtjänster, frågar kanske inte efter social hållbarhet. De vill ha hjälp att upptäcka och förebygga arbetslivskriminalitet och organiserad brottslighet i leverantörsleden. Och den hjälpen får dom. Men vad de också får på köpet är just att bidra till social hållbarhet. Och det gagnar oss idag, och generationer framåt, avslutar Mattias Nygren.

Vill du veta mer om arbetslivskriminalitet?
Kontakta Mattias Nygren, mattias.nygren@2secure.se.

Kontakta mig