• en
 • sv
 • Slutsatser om krisledning

   

  Allteftersom dagar, veckor och snart månader gått efter att världen drabbades av pandemin Covid-19 har vi på 2Secure noterat ett antal saker.

   

  1. Många organisationer, både offentliga och privata har, med rätta, valt att leda pandemihändelsen i ”särskild ordning” med en därför avsedd särskild krisledningsgrupp eller en stab. Dock kan vi konstatera, tillsammans med de organisationer vi jobbar med eller de som kontaktar oss, att det där med att leda i särskild ordning mot tydligt uppsatta mål inte alltid är så enkelt. Det har uppstått oklarheter i ledningsförhållanden, d.v.s. vilken roll, vilket ansvar och vilket mandat har krisledningsgruppen i förhållande till t.ex. företagets högsta ledning? Hur författar ledningen ett tydligt och konkret inriktningsbeslut på bästa sätt så att krisledningsgruppen har något konkret att jobba med?

   

  1. Ett annat problem som ofta dykt upp är att man upplever att man är ineffektiv i sina möten i krisledningsgruppen, det saknas en tydlig mötesstruktur, som ofta leder till att möten i krisledningen tenderar till att bli både långa och utkomsten av mötena blir inte det man förväntat sig. Det saknas således ofta en tydlig struktur och ett arbetssätt att bedriva kvalificerad krisledning vilket bl.a. innebär att arbetet i krisledningen inte visualiseras och dokumenteras på ett tydligt sätt.

   

  1. Därutöver märkte många organisationer tidigt att de upplevde både stress och utmattning. Anledningen till det är ofta att organisationen inte tagit höjd för och planerat för att när krisen väl kommer så kommer man kanske att behöva jobba dygnet runt under en ganska lång tid. Organisationen kan behöva både två och tre så kallade operationslinjer eller skiftlag för att kunna lösa av varandra och vara effektiva under lång tid.

   

  Alla de här beskrivna problemen och bristerna i både organisation och arbetssätt avseende kvalificerad krisledning är något vi på 2Secure känner till sedan tidigare. Dock har det blivit väldigt tydligt och märkbart när så många organisationer samtidigt upplever samma problem och dessutom i en skarp händelse.

   

  2Secure har under hela perioden med Covid-19 stöttat våra kunder med att både agera stabschefer i deras organisationer, tagit aktiv del som funktionschef i någon av deras funktioner och hjälpt dem att hantera händelsen så att så mycket verksamhet så fort som möjligt återgår till vardagsorganisationen. Vi på 2Secure kommer fortsätta att finnas till för alla de som behöver vårt stöd i pandemin och vi kommer givetvis även finnas för er när allt detta är över och då många organisationer behöver se över sina krisledningar, utbilda sig och öva på kvalificerad ledning.

   

  2Secure önskar er fortsatt lycka till med hanteringen av pandemin i era organisationer och glöm inte att vi på 2Secure endast är ett telefonsamtal eller ett mail bort.