Skillnaden är den höga kompetensen hos våra lärare

8 januari, 2024

Hotbilden mot Sverige ser helt annorlunda ut idag än vad den gjorde för bara 5 år sedan. Information om Sveriges verksamheter och företag behöver skyddas på flera nivåer och myndigheter uppmanar nu även privata företag att ta ett större ansvar. Säkerhetsskyddet är en viktig del för aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot.

Vår särskilt framtagna tredagars-utbildning är för dig som leder eller kommer att leda arbetet med säkerhetsskyddet. Utbildningen syftar till att ge dig rätt kunskap, verktyg och metoder för att leda det arbetet.

Kursansvarige Patrik Persson, Senior konsult på 2Secure, har lång erfarenhet av säkerhetsarbete från bland annat Försvarsmakten men även från andra myndigheter och jobbar med att såväl genomföra som med att bidra till att utveckla våra utbildningar. Läs mer om Patriks bakgrund och erfarenheter.

 

Vad har du jobbat med tidigare?

Jag har främst arbetat inom Försvarsmakten, där jag innehaft ett antal olika befattningar kopplade till såväl underrättelsetjänst som säkerhetstjänst och detta såväl nationellt som internationellt. Jag har sedan tidigt 90-tal även arbetat som säkerhetskonsult som en bisyssla till min anställning i Försvarsmakten, och i den rollen främst med utbildning och rådgivning inom säkerhetsområdet.

 

Berätta om dina erfarenheter i ämnet?

Under min tid i Försvarsmakten har jag haft förmånen att ha erhållit en väldigt bra och omfattande utbildning inom Säkerhetsskydd-Säkerhetstjänst. Jag är examinerad Säkerhetschef av MUST och har under många år haft befattning som Säkerhetschef vid olika förband och enheter. Jag har även erfarenhet från säkerhetsskyddstjänst i rollen som Militärpolis och är utbildad till säkerhetsförbandsofficer. Vidare genomförde jag under en period av cirka två år en utbildning till säkerhetskonsult på deltid och detta parallellt med min tjänst inom Försvarsmakten.

 

Vad har du för erfarenheter av att utbilda?

Utbildning har varit en av mina viktigaste uppgifter under såväl min tid i Försvarsmakten som i rollen som säkerhetskonsult. Jag skulle tro att cirka 20-30 procent av min arbetstid har lagts på utbildning och detta till största delen avseende säkerhetsrelaterade ämnen. Att få chansen att ytterligare utveckla utbildning inom säkerhetsområdet var kanske en av de bidragande orsakerna till att jag valde att söka en tjänst vid 2Secure. Idag ingår det som en av mina huvuduppgifter som Senior konsult, vilket jag är mycket tacksam för.

 

Vad får man för färdigheter när man gått utbildningen?

Kursen till Säkerhetsskyddschef syftar främst till att ge en grundläggande bas avseende de regelverk som styr säkerhetsskyddstjänsten och detta allt från gällande lagstiftningar till ”Best Practise” avseende rollen som säkerhetsskyddschef.

Då kursen emellertid är ganska komprimerad är det svårt att erhålla en fullgod praktisk färdighet i rollen men enligt de tidigare deltagarnas utvärderingar har kursen visat på att ge en bra förutsättning att kunna beträda tjänsten och att de erhållit färdighet att på ett strukturerat sätt kunnat ta sig an de arbetsuppgifter som ingår i rollen, detta allt från Personalsäkerhet med säkerhetsprövningar till hantering av säkerhetsskyddsklassificerad information och fysisk säkerhet.

 

Varför ska man gå utbildningen hos 2Secure?

I takt med att såväl lagstiftning som läget i omvärlden har förändrats, finns det idag ett flertal utbildningar att kunna välja på för att kunna förkovra sig inom området. Flertalet av dessa är innehållsmässigt mycket bra men det jag anser är den stora skillnaden mot vår utbildning vid 2Secure är den reella kompetensen hos våra lärare, vilka samtliga har en mångårig erfarenhet att själva ha arbetat som säkerhets eller säkerhetsskyddschefer inom såväl offentlig som privat sektor. Utöver detta har de även djupa specialkunskaper inom säkerhetsskyddslagens olika områden, vilket borgar för en hög kvalité på kursen.

Vi har även efter att ha stöttat ett mycket stort antal offentliga och privata kunder med arbete relaterat till Säkerhetsskyddslagstiftningens krav under de senaste åren, en mycket god insyn och förståelse för såväl de arbetsuppgifter som för de olika utmaningar en säkerhetsskyddschef kan ställas inför. Denna erfarenhet har till stor del legat till grund för utformningen av vår utbildning.

 

Vad tycker du är bäst med upplägget av kursen?

En viktig målsättning med vår kurs är även att deltagarna ska medges att kunna knyta kontakter inom Säkerhetsskyddsområdet. Detta försöker vi möjliggöra bland annat genom att vi genomför en gemensam middag, vilken ingår i kursavgiften. Syftet med detta är att ge deltagarna att under trevliga former ytterligare kunna utbyta såväl frågor som erfarenheter.

Slutligen har vi även medvetet valt att komprimera tidsuttaget för vår utbildning i syfte att möjliggöra deltagande för flera intresserade, då det kan vara svårt att vara borta från sitt arbete veckovis. Nu kan deltagarna påbörja sin ordinarie tjänst ”hemma” på en måndag och vara tillbaka för att kunna avsluta ”hemma” under fredagen.

 

Anmäl dig till kursen Säkerhetsskyddschef

Nästa kurstillfälle 2024 är i Stockholm 13-15 augusti 2024.

 

LÄS MER OCH ANMÄL DIG HÄR