Start / Samhällsskydd och beredskap

Samhällsskydd och beredskap

Vi finns till för att stärka samhällsskyddet och bygga en robust beredskap för svårhanterade händelser. Vi hjälper organisationer, företag och myndigheter att utveckla de handlingsplaner och rutiner som krävs. Vi levererar ett heltäckande stöd inom krisberedskap, Styrel, säkert samband (Rakel), risk- och sårbarhetsanalyser samt säkerhetsskyddsarbete.

SVERIGES KOMMUNER OCH SVENSK LAG

Sveriges kommuner är enligt lag ålagda att analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet ska sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys, RSA, och rapporteras till länsstyrelsen. I förlängningen av det arbetet är det viktigt att bland annat gå igenom krisberedskapen och säkerställa organisationens ledningsförmåga.

Ikon Krisberedskap

Krisberedskap

Vi hjälper kommuner, organisationer och företag att utveckla planer och utbilda anställda inom detta område.

Ikon Var förberedd

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYSER

Vi finns tillgängliga för att utbilda organisationen i risk- och sårbarhetsanalyser.

Ikon Säkert samband

Säkert samband

Vi hjälper er att säkerställa organisationens ledningsförmåga över tid och rum. 

Ikon Totalförsvar

Totalförsvar

Vi kan hjälpa er att utveckla och öva totalförsvar.

Ikon Var förberedd

Säkerhetsskydd

Vi hjälper er med säkerhetsskydd genom hela processen

VISSTE DU ATT?

  • Sveriges kommuner är enligt lag ålagda att analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.
  • Resultatet ska sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys, RSA, och rapporteras till länsstyrelsen.

Våra konsulter finns tillgängliga för att utbilda organisationen i RSA (risk- och sårbarhetsanalyser). Vid behov kan vi även stötta er i framtagandet av analysen och efterföljande nödvändiga säkerhetsåtgärder.