• en
 • sv
 • Säkerhetsskyddslagen

  Är er verksamhet påverkad av säkerhetsskyddslagen?

  Den förstärkta säkerhetsskyddslagen som trädde i kraft 1 april 2019 innebär att den som genom anställning eller på annat sätt ska delta i säkerhetskänslig verksamhet ska säkerhetsprövas. Säkerhetsprövningen ska göras innan deltagandet i den säkerhetskänsliga verksamheten påbörjas och ska innefatta en grundutredning, registerkontroll och i vissa fall även en särskild personutredning.
  2Secure stöttar företag och myndigheter med informationsinhämtning till grundutredningen. 2Secure har därutöver möjlighet att ta hand om hela processen från start till mål.

   

  Det här säger lagen:

  Grundutredning enligt 5 kap. 2 § säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) ska innehålla ett personligt samtal där lojalitet, pålitlighet och sårbarhet hos den som prövas bedöms. Säkerhetsprövningen ska utgå från uppgifter som kommit fram vid grundutredningen.

   

  Informationsinhämtning till Grundutredning

  1) Uppgifter som den prövade har lämnat ska verifieras, t ex betyg, intyg och referenser.
  2) Andra uppgifter som är relevanta för prövningen inhämtas från offentliga källor.
  3) Vid behov ska en identitetskontroll genomföras.
  Därefter sker registerkontroll och särskild personutredning för säkerhetsklass 1-2 genomförs.

   

  Det centrala i den nya lagen är den säkerhetsskyddsanalys som alla berörda verksamheter nu måste genomföra. 2Secure har flera experter inom säkerhetsskydd och kan även bistå er med:

  – Tolkning av huruvida er verksamhet berörs av säkerhetsskyddslagen
  – Genomföra säkerhetsskyddsanalyser och/eller stöttning av eget internt arbete
  – Rekommendationer och implementation av säkerhetsskyddsåtgärder
  – Granskning av ert befintliga säkerhetsskydd och åtgärder
  – Informationsklassificering