• en
 • sv
 • Säkerhetsskydd: för Sveriges säkerhet

  Dagens och morgondagens säkerhetsutmaningar är mångfacetterade och komplexa. Vi står inför en bred hotbild där faktorer som kriminalitet, pandemier, underrättelsehot, industrispionage, cyberattacker och påverkansförsök påverkar oss. Det gör att säkerhetsfrågorna nu måste ses ur ett betydligt bredare perspektiv än tidigare. Både den offentliga som den privata sektorn behöver bli bättre på att förstå utvecklingen av det nya säkerhetslandskapet och att hantera de risker som det medför. Sveriges säkerhet är en uppgift för hela samhället.

  Arbetet med säkerhetsskydd börjar med en säkerhetsskyddsanalys. I den utreds vad som ska skyddas, mot vilka hot och på vilket sätt. Säkerhetsskyddsanalysen ska visa vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behövs. Åtgärderna delas in i informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.

  2Secure har specialister som kan stötta er i arbetet med säkerhetsskyddet ex:

  • Förstudie huruvida ni omfattas av säkerhetsskyddslagen (uppdaterad 2019)
  • Genomförande av säkerhetsskyddsanalyser
  • Framtagande och implementation av säkerhetsskyddsåtgärder
  • Granskning av det befintliga säkerhetsskyddet

  Oavsett om man omfattas av lagen är det mycket värdefullt att genomföra en säkerhetsanalys i syfte att utreda vad som ska skyddas, mot vilka hot och på vilket sätt. En säkerhetsanalys ska visa vilka affärskritiska tillgångar som ska skyddas. Det är startpunkten för det systematiska säkerhetsarbetet (SRM/ESRM) som utgör en av hörnstenarna i företags och organisationers säkerhet. Kontakta oss på sales@2secure.se för att få rådgivning.