Start / Säkerhetsprövning

Säkerhetsprövning

– En viktig del av säkerhetsskyddet.

En säkerhetsprövning utförs för att förhindra att obehöriga personer deltar i säkerhetskänslig verksamhet, så att säkerhetsskyddsklassificerad information inte hamnar i orätta händer.

Säkerhetsprövningen säkerställer även att de som engagerar sig i säkerhetskänsliga verksamheter har rätt kompetens och den nödvändiga kunskapen som krävs om säkerhetsskydd.

När du gör en säkerhetsprövning genom oss garanterar vi att du får:

 • NKonsulter med lång erfarenhet av säkerhetsprövningar
 • NSnabb och effektiv hantering
 • NPersonlig service
 • NTrygg och professionell hantering av personuppgifter

Säkerhetsskyddslagen

Säkerhetsskyddslagen syftar till att att förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i en verksamhet där de kan få tillgång till känsliga uppgifter.

Personalsäkerheten stärks också genom att säkerställa att de personer som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd. Säkerhetsprövning ska göras innan en person, genom anställning eller på något annat sätt, deltar i säkerhetskänslig verksamhet.

2Secure Säkerhetsprövningar
2Secure Säkerhetsprövningar

Säkerhet för person och information

Varför man gör en säkerhetsprövning handlar i första hand om att klarlägga om en person kan antas vara lojal med de intressen som ska skyddas och i övrigt pålitlig ur säkerhetssynpunkt. Lika viktigt är att utreda eventuella sårbarheter som skulle kunna göra att personen hamnar i en utsatt situation och blir sårbar för yttre påtryckningar.

Kontakta mig

Johan har bred och djup erfarenhet av säkerhetsprövningar och säkerhetsfrågor kopplat till offentlig och privat sektor.

Frågor och svar

Här listar vi våra vanligaste frågor gällande säkerhetsprövning

Vad är syftet med säkerhetsprövning?

Säkerhetsskydd handlar om att skydda information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. Säkerhetsskydd handlar också om att skydda verksamhet som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd. Säkerhetsskydd regleras i Säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Säkerhetsprövning ska göras innan en person, genom anställning eller på något annat sätt, deltar i säkerhetskänslig verksamhet. Syftet med prövningen är att klarlägga om personen kan antas vara lojal med de intressen som ska skyddas och i övrigt pålitlig ur säkerhetssynpunkt. Ett annat syfte är att utreda eventuella sårbarheter som skulle kunna göra att personen hamnar i en utsatt situation och blir sårbar för yttre påtryckningar.

Hur går en säkerhetsprövningsintervju till?

En intervju görs för att ta reda på om personen kan ha några sårbarheter, om personen kan vara lojal med de intressen som ska skyddas och i övrigt pålitlig ur en säkerhetsynpunkt.

Hur uppnår vi detta?

 •  Under intervju via fysiskt möte går vi genom att titta på bakgrund, livssituation, ekonomi, diskrepanser mellan bakgrundskontrollen + referenssamtal och vad som uppges, tidigare anställningar etc. möjliggör en grund för bedömning av pålitlighet, sårbarhet och lojalitet.
 • Intervjun genomförs med stöd av 2Secures intervjumall.

2Secure meddelar endast rekommendationer om negativt eller positiv utgång.

Vad ingår i säkerhetsprövning?

Säkerhetsprövningen görs vanligen av den som ska anställa eller anlita personen i fråga.

Säkerhetsprövningens omfattning beror på vilken säkerhetsklass anställningen eller deltagandet är placerat i. Säkerhetsprövningen grundar sig på:

 • en säkerhetsprövningsintervju
 • uppgifter som framgår av till exempel betyg, intyg och referenser
 • registerkontroll, om anställningen är placerad i säkerhetsklass
 • en särskild personutredning, om anställningen är placerad i säkerhetsklass 1 eller 2.
 • Bakgrundskontroll
 • CV-verifiering
 • Referenstagning ur säkerhetsskyddshänseende

Vilka olika nivåer/klasser av säkerhetsprövning finns det?

En anställning eller ett deltagande i säkerhetskänslig verksamhet ska i vissa fall placeras i säkerhetsklass. Det finns tre säkerhetsklasser. Om anställningen ska placeras i säkerhetsklass och vilken säkerhetsklass anställningen i så fall placeras i beror på i vilken utsträckning personen får del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och vilken skada för Sveriges säkerhet personen kan orsaka genom sin anställning eller sitt deltagande.

I säkerhetsklass 1 placeras den som i en omfattning som inte är ringa får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig, eller som till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka synnerligen allvarlig skada för Sveriges säkerhet.

I säkerhetsklass 2 placeras den som i en omfattning som inte är ringa får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig, som i ringa omfattning får ta del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen kvalificerat hemlig, eller som till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka allvarlig skada för Sveriges säkerhet.

I säkerhetsklass 3 placeras den som får del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen konfidentiell, som i ringa omfattning får ta del av uppgifter i säkerhetsskyddsklassen hemlig, eller som till följd av sitt deltagande i verksamheten har möjlighet att orsaka skada som inte är obetydlig för Sveriges säkerhet.

För säkerhetsklass 1 och 2 krävs svenskt medborgarskap om anställningen är vid en statlig myndighet, region eller kommun.

Hur lång tid tar en säkerhetsprövning?

Vi har olika SLA för olika kunder, men räkna med att det tar minst 14 arbetsdagar från ankommet ärende till leverans av rapport.

Vad regalerar säkerhetsskyddet?

Säkerhetsskyddet regleras i första hand av Säkerhetsskyddslagen 2018:585, Säkerhetsskyddsförordningen 2021:955 och Polismyndighetens författningssamling PMFS 2019:2.

Behöver ni hjälp med säkerhetsprövning?

Då kanske ni också behöver hjälp med 2Secures övriga tjänster inom personalsäkerhet.