Säkerhet vid kommande evenemang och identifering av avvikande beteenden

15 september, 2023

Sedan Säkerhetspolisen den 17 augusti beslutade om en höjning av terrorhotnivån har närvaron av poliser, ordningsvakter och annan säkerhetspersonal varit påtaglig på flera platser i landet. Särskilt sårbar anses kollektivtrafik och annan transport vara. Flera verksamheter har nu intensifierat sitt säkerhetsarbete på uppmaning av Säkerhetspolisen:

Åtgärder för att stärka säkerheten och tryggheten

  • Regeringen har gett Trafikverket och Transportstyrelsen i uppdrag att utreda åtgärder för att stärka säkerheten och tryggheten för kollektivtrafiken på lokal, regional och nationell nivå.
  • Polisen har stärkt sitt arbete med att identifiera personer som kan vara ”intressanta i terrorsammanhang” vid Sveriges gränser.
  • Flera köpcenter och handelsplatser har stärkt bemanningen av ordningsvakter.
  • Hamnar, flygplatser och andra skyddsobjekt har sedan i somras höjt sin säkerhet på olika sätt, utan att ha presenterat detaljer kring de specifika åtgärderna.
  • Vid flera nöjesparker och idrottsevenemang har säkerheten höjts. Liseberg har meddelat att detta bland annat gjorts genom ökad kameraövervakning, stärkt omvärldsbevakning, kontroller i entrén och säkerhetspersonal.

 

Det finns således olika åtgärder för att stärka er säkerhet. Vilka av dessa som är tillämpliga beror på kontexten din specifika verksamhet befinner sig i. Varje verksamhet måste själva bedöma hotbilden som kan riktas mot dem.

Upplopp i Malmö efter koranbränning

Den 3 september genomfördes ytterligare en koranbränning i Malmö. I anslutning till aktionen uppstod stenkastning mot koranbrännaren och polisen. Oroligheterna fortsatte mot kvällen och utmynnade i upplopp i Malmö där flera bilar brändes. Upploppen är att betrakta som de mest våldsamma reaktionerna på koranbränningar i Sverige sedan Påskupploppen 2022, där flera personer greps av polis.

Variation och oförutsägbarhet i reaktioner

Efter en tid av småskaliga och mestadels lugna motdemonstranter visar upploppen på mer våldsamma reaktioner. Detta kan tolkas som en geografisk variation, då Malmö inte upplevt samma frekvens av koranbränningar som Stockholm, där reaktionerna mattats av över tid. Det kan även visa på en oförutsägbarhet vad gäller människors agerande vid provokationer. Den 6 september rapporterade SR Ekot att mannen bakom koranbränningen i Malmö återkallar samtliga ansökningar om kommande sammankomster. Däremot kan andra aktörer komma att genomföra liknande aktioner framöver. Mot bakgrund av de ovissa reaktionerna rekommenderas försiktighet kring framtida koranbränningar, både en tid innan och efter själva aktionen. De kan även komma att utgöra mål för terrorattentat, även om andra mål är mer sannolika.

Säkerhetsåtgärder inför firandet av Carl XVI Gustafs regentskap

Den 16 september anordnas ett offentligt firande av Carl XVI Gustafs 50 år som Sveriges regent. Firandet kommer att äga rum på flera platser i centrala Stockholm, bland annat utanför Stockholms Slott, på Norrbro och Gustav Adolfs torg. Evenemanget bedöms som ett potentiellt mål för terrorattentat, även om säkerhetsåtgärderna inför och under firandet kan anses bli påtagligt. Besökare och arrangörer uppmanas vara uppmärksamma på avvikande eller uppseendeväckande beteendemönster under firandet, men även under andra evenemang och i offentliga miljöer. Ett attentat föregås vanligtvis av planering och rekognosering av det tilltänkta målet. Detta kan göras via webben, genom att besöka platsen eller med hjälp av en insider. En rekognosering av en offentlig plats i en miljö där det vanligtvis är mycket rörelse kan vara svår att upptäcka. Nedan listar vi exempel på beteenden att uppmärksamma.

Läs våra rekommendationer för privatpersoner och företag här