• en
 • sv
 • Säker mobilkommunikation

   

  Digitaliseringen bidrar till en mängd effektivitetsförbättringar och gör det möjligt att få jobbet gjort på språng. De möjligheter som den tekniska utvecklingen erbjuder har också en baksida. Kommunikation över internet och via mobila enheter kan bidra till att skyddsvärd information blir exponerad för cyberattacker, cyberspionage och den ”mänskliga felfaktorn”. Affärskritisk eller annan känslig information riskerar därför att hamna i orätta händer vilket kan få oönskade konsekvenser.

  Positioneringstjänster som ofta används i bakgrunden möjliggör för andra att kartlägga dina rörelsemönster och beteenden. Det finns även spårning som vi inte alltid tänker på och kanske inte önskar. Genom att göra en del inställningsval i telefonen kan du enkelt öka din integritet. Kolla exempelvis på dina platstjänster, systemtjänster och signifikanta/viktiga platser och gör dina val (Iphone).

  Risken att avlyssnas när personer ringer via mobilen är i de flesta fall låg. När personer ringer via telefonnätet är samtalen krypterade och vem som helst kan inte avlyssna dem. Det är svårt att avlyssna i luftgränssnittet, det vill säga trafiken från mobilen till bas-stationen, men resten av trafiken är okrypterad och därmed enklare att avlyssna. Det är således möjligt att avlyssna ett mobilsamtal via infrastrukturen. Det kan ske på olika sätt av de aktörer som har kompetens och intention att bereda sig tillgång till infrastrukturen. Det kan göras av myndigheter med stöd av nationell lagstiftning. Det kan vara ett större problem under internationella resor, men många nationer har avancerade förmågor som inte ska underskattas. Det förekommer många rapporter om statsunderstödda hackare som inriktat sig mot globala teleleverantörer under många år.

  På senare tid har även frågan om huruvida mobilapplikationer aktivt kan avlyssna slutanvändarna bara genom att appen är öppen aktualiserats. En förklaring kan vara att många applikationer begär mikrofonbehörighet. Den som inte aktivt tackar nej låter då applikationen få tillgång till mikrofonen. Det blir allt svårare nuförtiden då man måste få användaren att göra en del inställningar och klicka förbi en del varningar, exempelvis att appen vill ha åtkomst till mikrofonen eller kameran.

  Nedan följer några tips för att minska riskexponering:

  • Ha tydliga policys för företaget som tydligt kommuniceras och löpande revideras.
  • Använd företagstelefonen enbart i tjänsten och med det inte ladda ner applikationer avsedda för privat bruk samt applikationer som inte är godkända av företaget.
  • Informera och utbilda de anställda kring cybersäkerhet.
  • Var restriktiv med att diskutera känslig information, och diskutera aldrig sekretessbelagda eller hemliga uppgifter på en vanlig mobiltelefon.