Så säkrar du era rekryteringsprocesser i höst

1 september, 2023

Se till att din nyrekrytering får rätt förutsättningar med en trygg och pålitlig rekryteringsprocess.

Med en säker rekryteringsprocess minimerar ni riskerna att få in fel medarbetare i organisationen. En felrekrytering kan ha negativ påverkan på varumärket och i slutändan bli väldigt kostsamt för företaget. Här får du fem viktiga säkerhetspunkter att checka av i en rekryteringsprocess.

1. Gör bakgrundskontroller

Genomför bakgrundskontroller på alla kandidater, oavsett nivå. Kontrollen bör innefatta bland annat uppgifter om ekonomi, personalia, rättslig information samt verifiering av uppgifter om utbildning, arbetslivserfarenhet.

2. Se till att verifiera identitet

I vissa fall kan det vara lämpligt att verifiera identiteten på kandidaterna. Det kan innefatta krav på giltig legitimation i samband med rekrytering.

3. Glöm inte databehandling och integritet

Se till att du följer gällande dataskyddsregler (som GDPR i Europa) och hanterar kandidaternas personuppgifter på ett säkert sätt. Informera kandidaterna om hur personens data kommer att användas och lagras och informera tidigt i rekryteringsprocessen om en bakgrundskontroll kommer genomföras.

4. Se till att du har säkra kommunikationskanaler

Använd säkra och krypterade kommunikationskanaler för att kommunicera med kandidater, särskilt när det gäller känslig information som personuppgifter eller anställningsvillkor.

5. Säkerställ att du har en rättvis intervju- och utvärderingsprocess

Se till att intervjuprocessen är rättvis och rättssäker. Undvik frågor som kan vara diskriminerande eller olagliga. Fokusera på att utvärdera kandidaternas kompetens och erfarenhet i förhållande till den specifika rollen. Med hjälp av en bakgrundskontroll ligger alla kort på bordet när beslut om rekrytering ska tas.

Dessa säkerhetspunkter hjälper dig att skapa en trovärdig och pålitlig rekryteringsprocess som inte bara säkerställer att du anställer kvalificerade kandidater utan även att du behandlar kandidaterna med respekt.

Läs mer om våra bakgrundskontroller här