Så påverkas OS i Paris 2024 av säkerhetsläget

2 juni, 2024

De Olympiska Spelen (OS) i Paris äger rum den 26 juli-11 augusti 2024 och kommer som alltid utgöra en global milstolpe inom både idrott och internationellt samarbete.

Spelen kommer att hållas på ett flertal ikoniska platser i hela Frankrike, bland annat Stade de France, Versailles slott och Champ de Mars, och förväntas locka miljontals åskådare och deltagare från hela världen.

När världens uppmärksamhet vänds mot Paris kommer spelen inte bara handla om idrott, utan även utgöra en möjlighet för staden att belysa sitt globala rykte samt ekonomiska möjligheter. Det är dock fortfarande viktigt att vara medveten om de säkerhetsrisker som är förknippade med ett sådant högprofilerat evenemang och de proaktiva åtgärder som krävs för att garantera säkerheten.

Inför evenemangen är den franska nationen fortfarande i högsta beredskap, särskilt vaksam kring hotet från terrorism och andra geopolitiskt relaterade oroligheter. Det växande hotet från ryska cyberattacker och desinformationskampanjer har dessutom betecknats som en betydande risk inför spelen av Frankrikes president Emmanuel Macron.

Invigningen ses som extra sårbar

En av de mest betydande riskerna gäller själva OS-invigningen den 26e juli. Invigningen är den första någonsin som hålls utanför huvudarenan, och över 300.000 åskådare förväntas samlas längs Seineflodens stränder, samtidigt som 10.000 idrottare deltar ombord på cirka 100 pråmar.

Ursprungligen förväntades över 600.000 närvara, men antalet justerades ned av säkerhetsskäl. Vidare understryker närvaron av 35.000 säkerhets och militär personal under ceremonin omfattningen av säkerhetsproblemen och behovet av kraftfulla åtgärder för att garantera deltagarnas säkerhet.

Planera för din verksamhet eller din resa i god tid

Organisationer, företag och privatpersoner som avser att verka i eller resa till Frankrike under OS rekommenderas starkt att i förväg genomföra omfattande riskbedömningar för att säkerställa noggranna förberedelser och minska potentiella säkerhetsutmaningar.

2Secure, Europas ledande konsultföretag inom riskhantering, är en pålitlig partner som erbjuder skräddarsydda tjänster för specifika researrangemang och behov.

2Secures internationella analytiker följer noga säkerhetsläget inför OS och erbjuder skräddarsydd hjälp till våra kunder för att navigera och minska riskerna. Den här artikeln ger inblick i riskbilden inför OS och presenterar konkreta åtgärder som organisationer, företag och andra aktörer kan vidta oavsett om de själva deltar i OS eller är verksamma i Frankrike under evenemangen.

Läs bland annat om:

– Riskerna under OS-invigningen

– Det föränderliga extremistiska landskapet

– Civila oroligheter och protester

– Det ryska hotet

 

Hämta artikel

 

Har du några frågor om rapporten eller vill du ha hjälp och lära dig mer om internationell riskhantering?
Kontakta Dominic Bowen

Internationell riskhantering