• en
  • sv
  • Riskbedömning

    Idag har jag haft två kundbesök. Bra möten med bra diskussioner och bra frågor. Ändå så slutar det ena besöket med en konkret förfrågan om en offert på ”…en genomlysning av en kandidat…”, och vad är dåligt med det tycker ni? Naturligtvis inget men…

    För mig så är det inte en genomlysning av en kandidat (eller för den delen en bakgrundskontroll, säkerhetsprövning eller CV check) vi levererar, utan vad vi hjälper till med är att riskminimera eller riskbedöma en rekrytering.

    Vad är då skillnaden? Jo, för att vi ska kunna göra en bra analys av informationen som vi har samlat så är det avgörande vilken befattning, ansvar, befogenheter, ägarstruktur, bransch osv som kandidaten ska tillträda. Med samma information kring en kandidat är det en otroligt stor skillnad om personen är tänkt att arbeta som CFO i ett börsbolag eller som försäljningschef på mindre lokalt ägarlett företag. En falsk examen får i beskrivet scenario två helt skilda rekommendationer.

    Så tänk till innan ni drar igång rekryteringen. Vilka risker finns? I nästa vecka återkommer jag med exempel på olika risker.