• en
 • sv
 • Riskanalyser vid rekrytering – ekonomiska risker

  Dags för tredje inlägget på temat hur en rekrytering påverkar företagets riskhantering. Idag är ämnet ekonomiska risker.

  Det första som man kommer att tänka på är naturligtvis personal som ska rekryteras till olika ekonomibefattningar. Och det gäller all personal som arbetar på dessa avdelningar, som är en form av risk oavsett hur mycket rutiner man har för att motverka oegentligheter. Människan är mycket kreativ i att hitta vägar runt problem och det gäller i hög grad personer med hög motivationsfaktor.

  Vi letar efter vilka motivationsfaktorer som en person kan ha för att skaffa sig en ”bättre” ekonomi. För några år sedan var det kanske vanligare att riskerna handlade om att kandidaten hade för ”dålig” ekonomi med skulder etc. Men numera är det lika stor risk att en person har för bra ekonomi eller i alla fall tycker sig ha en bra ekonomi, dvs. lever över sina ekonomiska möjligheter.

  För vem vill ”sänka” sin levnadsstandard?

  Om man läser rapporter så är just denna typ av oegentligheter ganska enkla att motivera för sig själv, dvs. hitta förklaringar varför jag exempelvis har rätt att genomföra ett bedrägeri.

  Andra befattningar där den ekonomiska risken är stor är inköpsbefattningar i olika positioner. Mutor och korruption är i många fall ekonomiskt drivna brott och en typ av oegentligheter som drabbar företag och organisationer i ökande omfattning.

  Detta område är enligt min mening det enklaste att göra en riskanalys av. Alla befattningar där man har ekonomiska beslut på sitt skrivbord ska omfattas av en bakgrundskontroll. I vilken omfattning och nivå är helt beroende på alla andra faktorer som bransch, organisationens storlek, geografi, arbetsprocesser, tillgångar etc.

  Det är därför vi finns till att rådfråga!