• en
 • sv
 • Utrikeskorrespondenter

  Journalister och fotografer följer ofta dramatiska nyhetsskeden på plats, så som terrorattacker, sportarrangemang eller krig. Oavsett vad det är för uppdrag en journalist är ute på så kan miljön bli tuff och utmanande.

  2Secure håller regelbundet utbildningar för journalister. Kursen handlar om att förbereda journalister för den ofta svåra miljö de kan hamna i och att de ska vara förberedda att kunna agera när saker går riktigt fel.

  Kursen handlar både om hur man håller sig frisk i utmanade miljöer och vad man kan göra om olyckan är framme. Hur man tar hand om sig själv och sina kollegor vid exempelvis bilolyckor eller skottskador. Det kan även handla om att släcka bränder och evakuera sig själv i kraftig rök.

  Under utbildningen går vi i teori och praktik igenom hur man hanterar personer och situationer i nya miljöer.

  Utbildningen innehåller risk- och säkerhetstänkande, vilket exempelvis kan vara hur man hanterar en gisslansituation.

  Läs även mer om vår utbildning om Pågående Dödligt Våld.

  Vill du komma i kontakt med oss gällande kurser vänligen kontakta Marcus Oscarsson på marcus.oscarsson@2secure.se eller på +4670-293 18 67

  Vill du läsa mer om de olika kurserna och utbildningarna klickar du här