• en
  • sv
  • Stöd vid rån och förebyggande utbildning

    Ett växlingskontor i en förort blir utsatt för ett våldsamt rån där rånarna kör rakt in i kontoret med en bil. På kontoret jobbar unga sommarvikarier som inte fått någon utbildning i rånsituationer. Rånarna kör nära nog över personalen.

    2Secure upprättar omedelbart samband med polisens insatschef och är på plats och påbörjar krissamtal med de anställda inom en timme. För personalen var det ett avgörande stöd och för företaget var det viktigt att kunna hjälpa sina anställda.

    Efter rånet har 2Secure bidragit med att bygga upp rutiner och utbilda personalen. Idag har samtlig kassapersonal genomgått en rånutbildning och är bättre rustad för att hantera en rånsituation.