• en
 • sv
 • VD med skumma hyresgäster

  Vid rekryteringar till företagsledningar är det viktigt att man vet att de är lämpliga. I det ingår även att känna till vilka risker som finns kopplade till personerna. Vilka förbindelser har de, finns det personer i deras närhet som kan innebära risker, vilka andra engagemang har de? Med hjälp av bakgrundskontroller kan riskerna minimeras.
  Ett investmentbolag skulle rekrytera en ny VD till ett av sina portföljbolag. Den slutkandidat de kommit fram till är dotterbolags-VD på ett börsnoterat företag.
  2Secure fick uppdraget att genomföra en bakgrundskontroll och slutkandidaten blev informerad om att denna skulle genomföras. Slutkandidaten är i 45-årsåldern och bor ihop med sin fru i samma ålder och deras två barn i tidiga tonåren.
  I den kontroll vi gör på kandidaten och hans nätverk hittar vi inga allvarliga anmärkningar. Vid en kontroll av hans fastighet, ett enfamiljshus som han och hans fru ägt i över 10 år, framkommer det att tre andra personer också är folkbokförda där. Dessutom framkommer kopplingar till ytterligare en person. De här personerna är alla runt 25 år gamla och det går inte att hitta några kopplingar mellan dem och familjen.
  Vi rekommenderar investmentbolaget att kontakta slutkandidaten och förhöra sig om dessa personer. Det visar sig att familjen hyr ut två rum till två olika par. Utifrån denna information utökas kontrollen till att även omfatta hyresgästerna. Den visade på att en av hyresgästerna använde narkotika och även fanns i ett pågående utredning med narkotikakopplingar. Vår rekommendation till bolaget var att gå vidare med kandidaten, men att han skulle säga upp sina hyresgäster.

   

  Är du intresserad av att införa bakgrundskontroller på företaget kontakta då Niclas Hedefalk på niclas.hedefalk@2secure.se eller +4670-212 01 80.

  För att läsa mer om bakgrundskontroller kan du klicka här.