• en
 • sv
 • Säkerhet för anställd med oönskad uppmärksamhet

  Ett företag som löpande använder sig av 2Secures tjänster hamnade i en situation där en medarbetare uppmärksammade något som denne börjat uppleva som mycket obekvämt. Hen hade sedan en tid tillbaka fått mejl och telefonsamtal från en person som inte ville lämna denne ifred. Situationen började när personen i fråga var på affärsresa för att inspektera nya filialer i andra delar av landet. Under resans gång fick medarbetaren träffa många olika människor inom exempelvis kommun samt lokala företagsrepresentanter – allt i syfte för att förbereda för den nya verksamheten.

  Efter ett av dessa möten började en av de personer som medarbetaren träffat, ta kontakt med denne. Till en början var försöken till kontakt inte särskilt uppseendeväckande utan kunde vara mejl där personen uttryckte sig positivt om den nya verksamheten och om medarbetarens arbete. När kontaktförsöken började kännas mer och mer uppvaktande var medarbetaren snabb på att skriva att detta inte var av något intresse. Men, mejlen fortsatte och personen började även att ringa till medarbetaren som återigen förklarade att denne ville att detta skulle upphöra. Försöken till kontakt blev nu mer och mer vulgära i sin ton. Medarbetaren som hade många affärsresor inplanerade började känna obehag inför att åka dit och talade om detta för sin arbetsgivare.

  Arbetsgivaren, som tidigare använt våra tjänster i andra sammanhang, kontaktade oss. Vi fick ta del av alla tidigare mejlkonversationer för att kunna göra en riskbedömning. Nästa steg var att lägga upp en plan för hur medarbetaren skulle agera vid kontaktförsöken. Vårt råd var att inte svara eller svara mycket kort och sakligt för att minimera kontakten så mycket som möjligt. Slutligen författade vi tillsammans med vår kund ett mejl som förklarade att 2Secure nu var kontaktade och att detta måste upphöra. Personen i fråga svarade och skrev att denne inte skulle besvära vår kund mer. Vid uppföljning med vår kund fick vi bekräftat att personen inte längre kontaktade denne.

  Vill du veta mer om personskydd kontakta då Lars Folkebrant på lars.folkebrant(at)2secure.se.

  Vill du veta mer om personskydd klicka här.