• en
 • sv
 • Inbrott som satt sina spår hos de utsatta

  Inbrott i hemmet är dessvärre ett förekommande brott som kan skapa stort obehag hos den drabbade. Vi hjälper våra kunder att förebygga denna typ av brott men erbjuder även våra tjänster då en situation redan inträffat.

  En person kontaktade oss för att få hjälp med utförandet av ett heltäckande säkerhetsarbete i hemmet. Familjen, som bor utomlands, hade utsatts för ett beväpnat inbrott i sin bostad under tiden de varit hemma. Inbrottet hade resulterat i våld och i att en familjemedlem misshandlades. Detta hade haft en stor påverkan på familjen som inte längre kände sig trygga i sitt hem med den nuvarande säkerhetssituationen. Vi bestämde oss genast för att hjälpa kunden och arbetet satte igång på direkten. De hade hjälp av oss trots att de bor utanför Sverige för att garantera en svensk trygghet och struktur.

  Under några dagar installerade vi ett nytt säkerhetssystem i huset bestående av kameror, säkra fönsterglas och ett avancerat larmsystem. Vi gick igenom det nya systemet med familjen och informerade kring hur allt fungerade. Vidare, hade vi övningar med familjen så att de skulle veta vilka åtgärder som skulle vidtas om en liknande situation inträffade igen. Familjen fick även en egen kontaktperson från 2Secure som alltid fanns tillgänglig vid frågor eller minsta oro. Med de nya säkerhetslösningarna kunde familjen återigen känna sig trygga i sitt hem.

   

  Om du vill veta mer om vårt säkerhetsarbete kring privatpersoner kontaktar du lars.folkebrant(at)2secure.se

  För att läsa mer om tjänster vi erbjuder tryck här.