• en
 • sv
 • Implementering av bakgrundskontroller

  Det är av yttersta vikt att arbetsgivare vet vem de anställer. Med hjälp av bakgrundskontroller vid rekrytering kan olämpliga personer sållas bort och därmed kan risker av olika slag undvikas.

  Insikten av behovet av bakgrundskontroller uppstår ofta när skadan redan är skedd. Det gäller exempelvis en av 2Secures kunder som numera anlitar oss på regelbunden basis.

  Ett företag som befinner sig i stark tillväxt har under de senaste åren anställt ett 50-tal personer. Oavsett hur duktig man är på att rekrytera går det ibland fel. I en av rekryteringarna gick det riktigt fel. En person som rekryterades visade sig vara väldigt duktig på att manipulera sin omgivning. När företaget tvingades att gå skilda vägar med personen i fråga blev det en mindre kris för resterande personal. Följden blev av flera personer slutade och några blev sjukskrivna.

  2Secure har efter incidenten hjälpt ledningsgruppen att arbeta fram en specialanpassad lösning för bakgrundskontroller och företaget genomför bakgrundskontroller på alla slutkandidater. Vissa enstaka uppgifter tas fram på alla kandidater och för chefsrekryteringar görs en komplett bakgrundskontroll.

  Idag genomför 2Secure flera kontroller per månad åt företaget. I kontrollerna har vi bland annat hittat en kandidat som uppgivit en akademisk examen men som visade sig inte ens ha slutfört sina studier i sitt huvudämne. Vid ett annat tillfälle drog sig en kandidat till en chefstjänst ur processen när hen fick veta att det skulle genomföras en bakgrundskontroll för att gå vidare.

   

  Är du intresserad av att införa bakgrundskontroller på företaget kontakta då Niclas Hedefalk på niclas.hedefalk@2secure.se eller +4670-212 01 80.

  För att läsa mer om bakgrundskontroller kan du klicka här.