• en
 • sv
 • Hjälp på plats för anställda i krisdrabbat område

  Att skapa en trygg arbetsmiljö för sina anställda är något som i princip alla företag arbetar aktivt med men arbetet täcker kanske inte in alla delar. Naturkatastrofer är ett sådant exempel. Vi har ett stort globalt nätverk som består av en grupp individer med hög kompetens inom sina respektive områden som hjälper företag och privatpersoner att, med handlingskraft och effektivitet, lösa tuffa säkerhetsutmaningar.

  Ett större svenskt företag ställdes inför ett tufft säkerhetsläge. Företaget arbetar med att tillhandahålla kommunikationslösningar och ett av deras kontor låg i Nepal som år 2015 drabbades av en svår jordbävning vilket resulterade i förödande konsekvenser och bland annat slogs allt kommunikationsnät ut. När informationen om krisläget nådde företaget var deras primära fokus att hjälpa sina anställda på plats och de kontaktade oss för att driva arbetet. Vi svarade genast ja och samlade, under en timme, stab för ett möte kring hur det skulle gå till och förberedde teamet som skulle åka på uppdraget. Vår uppgift var att ta hand om de anställda och deras familjer på plats men också att avlasta och möjliggöra för de anställda att kunna utföra sitt arbete. Under de nästkommande timmarna samlade vi in medicin, mat, tält och allt material som behövdes tas med. Samma eftermiddag satt vi på ett plan till Nepal med ett team bestående av våra säkerhetskonsulter, en traumaläkare, en sjuksköterska och en humanitär hjälparbetare.

  Väl på plats tog vi hand om skadade, byggde upp provisoriska hem och två kliniker i baracker där man kunde få vård och hjälp. Stort fokus lades på att upprätthålla en god rutin för hygien i syfte att förhindra smittsamma sjukdomar från att spridas. Parallellt var vi hela tiden ett team i Sverige som jobbade med att se till att de som arbetade på plats hade alla förutsättningar för att göra ett så bra jobb som möjligt. På mindre än en vecka lyckades de anställda på företaget få upp nätet och återställa kommunikationen.

   

  För mer information kontakta: Mattias Nygren på mattias.nygren@2secure.se eller på +4670-999 69 57.

  Vill du läsa mer om våra utbildningar? Tryck här.

  Vill du läsa mer om resesäkerhet? Tryck här.