• en
 • sv
 • Förvärv av bolag med tveksam ägare

  När företag ska förvärva andra bolag är det viktigt att inte bara titta på bolagen i sig, utan även vilka som finns i ledande befattningar och vilka ägarna är. Finns det ägare eller personer i ledande positioner med koppling till oegentligheter?

  Ett litet svenskt industriföretag var i processen att förvärva ett annat bolag. De hade dock fått information om att entreprenören bakom förvärvsobjektet hade ekonomiska problem.

  Företaget kom därför till 2Secure och bad om råd. Vi föreslog dem att göra en bakgrundskontroll med inriktning att leta på samband med personer i närliggande branscher eller personer med en tveksam bakgrund.

  Redan i inledningen av vår informationssamling fann vi att entreprenören hade uppgett en adress som hen presenterat som sin hemadress och där hen även genomfört möten. Vid vår kontroll upptäckte vi att personen var folkbokförd på en annan adress. Adressen som hen hade uppgivit som sin hemadress var en tidigare partners bostad och folkbokföringsadress. Entreprenören visade sig dessutom ha enskilda skulder på miljonbelopp registrerade hos kronofogden. Vidare hade personen satt ett antal bolag i konkurs. Uppköpsobjektet ifråga ägdes av ett holländskt bolag med oklar ägare. De enda spåren ledde till Holländska Antillerna.

  Entreprenören satt dessutom som suppleant i ett företag med svåra ekonomiska problem i en närliggande bransch. Vid vår bedömning av uppköpsobjektet fann vi dock inget att anmärka på. I vår rekommendation till kunden föreslog vi att de skulle gå vidare i uppköpsprocessen, men att de noggrant kontrollerade ett tiotal punkter där det fanns oklarheter eller risk för att saker inte stod rätt till. Likaså att det planerade förvärvet skulle genomföras som ett snabbt kontantköp där inga vidare relationer med entreprenören planerades.

   

  Är du intresserad av att införa bakgrundskontroller på företaget kontakta då Niclas Hedefalk på niclas.hedefalk@2secure.se eller +4670-212 01 80.

  För att läsa mer om bakgrundskontroller kan du klicka här.