• en
 • sv
 • Den stora svindeln

  Att förebygga och hantera

  Idag är företag medvetna om vad trakasserier innebär. Både de som är av sexuell karaktär och de som kategoriseras som vuxenmobbning. Man utbildar personalen och tar fram handlingsplaner. Men det är en kamp mot statistiken. Ju större företagets organisation blir, desto mer ökar risken för att medarbetare anställs som inte delar företagets och samhällets syn på etik och moral. Detta är en sann historia som skulle kunnat utspela sig på vilket storföretag som helst i Sverige.

  Allting startade med en visselblåsning

  Företaget är kund till 2Secure sedan flera år tillbaka. En medarbetare rapporterade, via företagets visselblåsarfunktion, om att en grupp personer i ledande positioner hade anordnat företagsfester vid flertalet tillfällen där kvinnliga medarbetare blivit berusade och utnyttjats sexuellt. Rapportören meddelade att det fanns ytterligare ett vittne som kunde bekräfta uppgifterna, men att denne inte ville medverka i utredningen eller vara vittne.

  Första mötet

  Vi bokade ett möte direkt och detaljerna i rapportörernas berättelser bedömdes trovärdiga. De misstänkta medarbetarna arbetsbefriades med lön. Vi på 2Secure var med på mötet där de misstänkta fick lämna ifrån sig datorer, telefoner och annan teknisk utrustning. I det här fallet fick vi inloggningsuppgifter till utrustningen, vilket underlättade arbetet. När utrustningen var säkrad skickades den till vår digitalforensiska avdelning på 2Secure i Göteborg. Här skapades kopior av all teknik och originalen låstes in i ett kassaskåp.

  Fallet tar en ny vändning

  När 2Secure analyserade e-mails påträffades information som tydde på andra oegentligheter, vid sidan av de sexuella trakasserierna. De misstänkta har satt i system att köpa in tjänster från ett företag där man har nära bekanta. Detta görs utan att upphandla eller kontrollera om andra bolag erbjuder lämpligare lösningar. Man ser också tydligt att de misstänkta fått kick-back från leverantören genom att köpa deras tjänster. Vid en djupare analys upptäcks ytterligare oegentligheter, såsom dubbelfakturering, inköp av tjänster som inte finns samt avtal som är orimliga, både prismässigt och i längd. Brottsrubriceringen på det 2Secure påträffat är i huvudsak trolöshet mot huvudman och det finns även tydliga tecken på både bedrägerier och korruption.

  Fallet avslutas

  Tack vare företagets visselblåsarfunktion upptäcktes det oetiska beteendet på företaget relativt omgående. Medarbetarna blev avskedade och idag har företaget nya och mer effektiva rutiner för att upptäcka felaktigheter vid inköp av produkter och tjänster.

   

  Är du intresserad av att utföra en riskanalys eller ha en visselblåsartjänst på ditt företag? Kontakta då Daniel Isberg på daniel.isberg@2secure.se eller på +4670-232 88 45.