• en
 • sv
 • Anställd inblandad i oegentligheter

  De anställda i en organisation är också de som utgör själva organisationen. Därför är det viktigt att dom delar de grundvärderingar som organisationen står för. Detta kan vara en stor utmaning och ibland sker felrekryteringar som i sin tur kan skapa problem i ett företag. En felrekrytering kan få ekonomiska konsekvenser men också bidra till en dålig stämning på arbetsplatsen.

  En kund som vi hjälpt vid tidigare tillfällen, tog kontakt med oss i och med att hen misstänkte att en av de anställda hade manipulerat sin tidsredovisning. Timmarna stämde inte och kunden hade en mycket dålig känsla när det gällde personen.

  Vi började genast undersöka situationen och redan när vi kontaktade den anställdes tidigare arbetsplatser bekräftades det att denne avskedats på grund av att hen varit inblandad i oegentligheter. Vid vår IT-forensics hittade vi även mejl som bevisade att den anställde utnyttjat det nuvarande företagets tjänster utan att redovisa detta i syfte att tjäna pengar vid sidan av arbetet.

  Med hjälp av vår undersökning kunde företaget säga upp personen på arbetsrättsliga grunder. Vidare hjälpte vi kunden att ta ärendet vidare. Med den polisiära utredning som vi redan utfört dröjde det inte länge innan polisen kunde starta en förundersökning. Kunden kände sig lättad över att ha avlägsnat personen från sin position innan hen hunnit göra mer skada.

   

  Är du i behov av internutredning? Kontakta då Daniel Isberg på daniel.isberg@2secure.se eller på +4670-232 88 45

  Vill du läsa mer om ämnet tryck här.