• en
 • sv
 • NamnDatum

  De anställda i en organisation är också de som utgör själva organisationen. Därför är det viktigt att dom delar de grundvärderingar som organisationen står för. Detta kan vara en stor utmaning och ibland sker felrekryteringar som i sin tur kan skapa problem i ett företag. En felrekrytering kan få ekonomiska […]

  Läs mer

  I stora bolag med många olika avdelningar sker mycket av den dagliga kommunikationen via mejlkonversationer och telefonsamtal. Främst för att det skulle vara alldeles för tidskrävande och ineffektivt om alla beslut skulle fattas genom fysiska möten. Detta medför dock säkerhetsrisker. Ett fenomen som vi ser världen över är att företags […]

  Läs mer

  Att ha kanaler och rutiner för att kunna upptäcka oegentligheter i en organisation är viktigt. Men det är lika viktigt att medarbetare kan rapportera oegentligheter på ett säkert och anonymt sätt. Ett verktyg för Whistleblower kan göra att oegentligheter upptäcks tidigt och därmed gör det möjligt att begränsa skadans storlek. […]

  Läs mer

  Att förebygga och hantera Idag är företag medvetna om vad trakasserier innebär. Både de som är av sexuell karaktär och de som kategoriseras som vuxenmobbning. Man utbildar personalen och tar fram handlingsplaner. Men det är en kamp mot statistiken. Ju större företagets organisation blir, desto mer ökar risken för att […]

  Läs mer

  När man reser en stor grupp till ett nytt land är det svårt att i förväg identifiera potentiella risker och att arbeta förebyggande med säkerheten kring vistelsen. Man känner kanske inte till språket och är inte medveten om vilka platser där det kan vara extra viktigt med säkerhet. Vi hjälper […]

  Läs mer