Rapport om riskhantering och företagsresilens i en föränderlig värld

19 juni, 2023

Företag runt om i Europa står inför en rad utmaningar och risker i dagens förändrade säkerhetsläge, det försämrade klimatet och den pågående inflationen. COVID-19-pandemin har inte varit något undantag, med dess sociala, politiska och ekonomiska svårigheter. Denna efterföljande ekonomi- och hälsokris har tydligt belyst riskerna med en integrerad global ekonomi, som tidigare varit en nyckelfaktor för tillväxt efter den finansiella krisen mellan 2007 och 2009.

Förutom de tidigare nämnda kriserna har Rysslands invasionskrig mot Ukraina orsakat inte bara en ekonomisk kris för Ukraina utan även för hela Europa. Detta krig har dessutom avslöjat sårbarheterna i globala energiförsörjningskedjor och bidragit till den pågående inflationen i Europa. Samtidigt som konflikten fortsätter mellan Ryssland och Ukraina pågår också en geopolitisk kapprustning mellan USA och Kina, vilket också påverkar de globala försörjningskedjorna.

Företagsledare behöver därför vara medvetna om de nya och ökade riskerna i Europa, såsom klimatförändringar, den geopolitiska kapprustningen, högre räntor, stramare arbetsmarknader och hög inflation. För att hantera dessa risker behövs en grundläggande förståelse för de komplexa omständigheterna och de befintliga riskerna och sårbarheterna. Denna förståelse bör integreras i företagets arbete med riskhanteringsstrategier.

Denna rapport erbjuder företagsledare värdefull insikt i risklandskapet och ger riktlinjer för att implementera interna riskreducerande åtgärder för att hantera ökade kostnader och kontinuerliga affärsrisker. Rapporten ger också ett konkret exempel på hur företag kan stärka sin egen motståndskraft genom att implementera riskhanteringsstrategier.

Här kan du hämta vår rapport “Persistent insecurity, Inflation and Geopolitical Competition: Enterprise Risk Management and Business Resilience” och också ta del av våra övriga rapporter.

Har du frågor angående hot och risker som är kopplade till den ökade geopolitiska konkurrensen och hur denna utveckling kan påverka din bransch och verksamhet?
Kontakta Dominic Bowen

Hämta rapport