Eventsäkerhet

Planerar du ett event, en konsert, en tv-produktion eller någon annan typ av händelse som samlar människor och där säkerhet är viktigt? Vi har mångårig erfarenhet av eventsäkerhet och kan tillhandahålla säkerhetsplanerare, kvalificerat personskydd och uniformerade väktare, beroende på behov. Behöver du hjälp med eventsäkerhet? 

Ikon Eventsäkerhet

Säkerhet

När många människor samlas på en avgränsad yta ökar riskerna för besökarnas och deltagarnas säkerhet. Via vår partner har vi tillgång till ordningsvakter och värdar med arenautbildningar och stor erfarenhet av event. Vårt arbete går ut på att säkra skydd före, under och efter. Till exempel:

 • Hot- och riskbedömning av evenemanget
 • Plan för logistik/flöde före, under och efter
 • Identifiera ”hotspots”
 • Ta fram en visualiserad säkerhetsplan
Ikon Agera - Beredskap

Beredskap

Vi finns tillgängliga dygnet runt för dig. När något inträffar står vi till ditt förfogande för att vid behov snabbt kunna rycka in och ge stöd utifrån vad situationen kräver.  

 • Samverkan mellan polisen, räddningstjänst, arrangören och arenan
 • Evakueringsplanering med utrymningsvägar och publikflöden
 • Kvalificerad sjukvård (bland annat legitimerade sjuksköterskor)
Ikon Extern anläggning - Personskydd

Personsäkerhet

Vi är experter på eventsäkerhet och erbjuder bland annat tjänster som; evakueringsplaner, personskydd, säkerhetsledning och riskanalyser. Innan vi påbörjar ett uppdrag gör vi en hotbildsbedömning för att kunna anpassa skyddet till situation och behov. Vår personal är:

 • Personskyddsutbildad
 • Skyddsförarutbildad
 • Utbildad i kvalificerad akutsjukvård

Olika event

Vi kan hjälpa er med allt från koordinering till specifika tjänster. Beroende på vilken typ och storlek eventet har kan det omfatta:

 • Samverkan mellan polisen, räddningstjänst, arrangören och arenan
 • Säkerställa den fysiska avgränsningen med olika ansvarsområden
 • Samverka med myndigheterna för eventuell tillståndssökning
 • Koordinering av säkerheten gentemot projektledare för arenan, eventbyrå, arrangör, restaurang, artist med flera
 • Evakueringsplanering med utrymningsvägar och publikflöden
 • Säkerhet för artister, idrottsmän, celebriteter och publik
 • Kvalificerade sjukvårdsresurser legitimerade sjuksköterskor och läkare
 • Väktare, ordningsvakter och personskyddsväktare plus skyddsspaning

Almedalsveckan 2022

Efter två års uppehåll får vi äntligen mötas upp i magiska Visby på Gotland. Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor, därav är öppenhet och tillgänglighet två grundförutsättningar för Almedalsveckan.

När många människor samlas på en avgränsad yta ökar också riskerna för besökarnas säkerhet. För personer som på olika sätt är exponerade i sin arbetsroll eller personifierar den problematik som står i centrum för tillfälliga debatter eller drev kan vara än mer utsatta.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig gällande din säkerhet under Almedalsveckan?

Omvärldsbevakning

Vi har hjälpt över 300 privatpersoner, organisationer, företag och kommuner att ta kontroll över sin riskexponering i digitala miljöer genom vår löpande omvärldsbevakningstjänst.

Idag är internet och sociala medier en given informationskälla och ett självklart medel för kommunikation. Samhällets digitalisering har medfört att gränsen mellan den digitala och den fysiska verkligheten har suddats ut i många avseenden. Omvärldsbevakningens syfte är att kontinuerligt monitorera och analysera våra kunders digitala riskexponering. På så vis kan vi upptäcka hot, risker eller spridning av känsliga uppgifter i realtid.

Omvärldsbevakning är en tjänst för såväl företag, organisationer som privatpersoner och utgör en förutsättning för att tillsätta rätt förebyggande säkerhetsåtgärder för er vistelse på Almedalsveckan.

Personsäkerhet

Vi är experter på eventsäkerhet och erbjuder bland annat tjänster som;

 • Evakueringsplaner
 • Personskydd
 • Säkerhetsledning
 • Riskanalyser

Vid tillställningar likt Almedalsveckan kan behovet av förstärkt personskydd öka. Innan vi påbörjar ett uppdrag gör vi en hotbildsbedömning för att kunna anpassa skyddet till situation och behov.

Vår personal är personskyddsutbildad, skyddsförarutbildad och utbildad i kvalificerad akutsjukvård. Vill du ha hjälp med din personsäkerhet?

Kontaktpersoner