Bevakning

Vill du att din bostad ska vara säker, oavsett om du är hemma eller borta? Vårt arbete är främst förebyggande men vi agerar självfallet om något skulle inträffa. Vi utför olika former av bevakning och kan agera bevakningsbolag åt så väl företag som privatpersoner. Vill du ha hjälp med förebyggande bevakningsarbete?

på Plats om något skulle hända

Vi är väl insatta i hur normalbilden ser ut i ditt område och rapporterar direkt till dig om vi upplever något avvikande. Våra väktare har även stöd av hela vår säkerhetsorganisation för att effektivt kunna hjälpa dig på plats om något skulle inträffa.

Kontaktpersoner